Veel gestelde vragen

Na aanleiding van de meest voorkomende vragen over de wedstrijdbepalingen hieronder een korte uitleg over een aantal punten.

Startgroepen
De deelnemers zijn verdeeld in meerdere groepen, gesplitst op handicap factor en boottype. Iedereen start tegelijk om 12:00 uur.
Bij veel inschrijvingen zal er in meerdere groepen worden gestart, dat geven we vooraf aan.

Startlijn
De startlijn is de lijn tussen de oranje vlag op het startschip en de groene ton VM81.

Vaarwater
Wanneer er in de baan omschrijving een vaarwater wordt vermeld (bijvoorbeeld "Vaarwater richting Veere"), moet alle tussenliggende betonning aan de vaarwater zijde worden gepasseerd. Je mag in dat geval dus niet buitenom de betonning zeilen.